Korisnički moduli

Povežite svoju školsku zajednicu sa moćnim softverskim rješenjem koje poboljšava rezultate učenika, povećava efikasnost nastavnika i poboljšava radnu efikasnost. Saznajte kako sigurna digitalna platforma u obrazovanju - Eduis, sa širokim spektrom moćnih i fleksibilnih funkcija, olakšava i poboljšava vaše svakodnevne aktivnosti.

Menadžment škole

Roditelji

Stručni saradnici

Školski administrator

Nastavnici

Učenici

Menadžment škole

Ostvarite najbolje rezultate sa integrisanim alatima za upravljanje školom. Definišite skup osnovnih postavki na nivou škole.

 • Upravljajte i organizujte sve školske aktivnosti
 • Definišite različite vrste standarda ocjenjivanja
 • Upravljajte nastavnim planom i programom
 • Definišite vrste ispita
 • Upravljajte korisničkim pravima i privilegijama u sistemu
 • Upravljajte pravima i izvještajima o pristupu
 • Definišite skup šifarnika dostupnih u sistemu
 • Generišite kumulativne i uporedne izvještaje sa ciljem tačne analize podataka i donošenja odluka

Stručni saradnici

Praćenje planiranja, organizovanja, unapređenja i funkcionisanja obrazovnog procesa ogleda se u saradnji sa nastavnicima, učenicima i roditeljima. Na ovaj način se podstiče i stimuliše razvoj učenika: individualne sposobnosti i sklonosti, intelektualni, emocionalni, društveni i profesionalni razvoj, kao i pružanje pomoći učenicima sa smetnjama u učenju, radu i razvoju."

 • Uspješno stvaranje programskih pedagoško-organizacijskih i didaktičko-metodičkih uslova neophodnih za ostvarivanje ciljeva obrazovno-vaspitnog procesa
 • Zaštita identiteta svakog učenika
 • Centralizovane i integrisane povratne informacije učenika (od roditelja, učenika, nastavnika i stručnih saradnika)
 • Tačne informacije o svim planiranim aktivnostima za rad sa djecom kojoj je potrebna stručna podrška

Školska administracija

Definisanje svih bitnih stavki na nivou škole za efikasno sprovođenje obrazovno-vaspitnog procesa, poput kreiranja časova, predmeta, rasporeda nastave, definisanja ispita, ali i mnogih drugih mogućnosti.

 • Efikasnost prilikom selekcije grupa učenika i raspodjele po predmetima i stepenu napredovanja
 • Uvid u grupe učenika i njihovu klasifikaciju po detaljima u skladu sa nastavnim planom i programom
 • Logistička podrška prilikom distribucije nastavnog osoblja po predmetnim grupama radi poboljšanja kvaliteta nastave
 • Praćenje postignuća učenika po različitim kategorijama (predmeti, razredi), te na nivou škole po različitim vremenskim periodima (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje)
 • Praćenje prisustva učenika na času
 • Tačne i pouzdane informacije za uvid u opšti uspjeh učenika
 • Uvid u način rada svih učesnika u obrazovnom procesu
 • Komunikacija sa različitim grupama učesnika

Nastavnici

Podrška standardnim nastavnim aktivnostima u razredima/grupama. Registar svih faktora uspješnosti učenja učenika u obrazovnom procesu.

 • Integrisane informacije o svakom učeniku potrebne za nesmetanu nastavu
 • Datoteke ličnih podataka, kao i nastavne lekcije, odnose se na nastavnika/autora rada bez obzira na trenutno radno mjesto
 • Nastavni planovi i programi objedinjeni na jednom mjestu
 • Priprema za čas u digitalnom obliku
 • Evidencija o pohađanju nastave, zdravstvenom stanju učenika i poteškoćama u nastavi (ako ih ima)
 • Direktna komunikacija sa roditeljima (kreiranje roditeljskih sastanaka, definisanje termina informisanja, opravdavanje izostanka učenika, davanje informacija o prisustvu tokom ovih aktivnosti, davanje informacija o aktivnostima učenika, itd.)

Roditelji

Segment aplikacije namijenjen roditeljima da prate trenutni i prethodni proces obrazovanja svoje djece kroz školske godine, uz mogućnost korištenja različitih medija za pravovremeno informisanje o aktivnostima koje su provedene.a

 • Praćenje fizičkog, psihičkog i intelektualnog razvoja djeteta
 • Praćenje planova i programa koje djeca uče, kao i pravovremeni uvid u sve ocjene i pohađanje nastave djeteta
 • Nastavno osoblje
 • Uvid u kalendar događaja (usmeni, pismeni i drugi ispiti)
 • Uvid u školske događaje, kao što su sekcije, takmičenja, jubileji, itd.
 • Učešće u donošenju odluka na nivou škole, za koje je potrebno odobrenje roditelja popunjavanjem upitnika ili korištenjem drugih metoda prikupljanja podataka
 • Komunikacija sa upravom škole i stručnim saradnicima

Učenici

Učenički segment pruža sve informacije o uspjehu učenika u obrazovnom procesu. Interaktivno učešće u nastavi, uz mogućnost kreiranja i dijeljenja literature i dokumentacije putem online servisa.

 • Praćenje rada nastavnika i bilješke sa časova u slučaju izostanka
 • Praćenje plana rada za tekuću školsku godinu
 • Uvid u vannastavne aktivnosti, raspored sekcija i različite oblike aktivnosti na nivou škole
 • Uvid u raspored dopunske nastave
 • Pristup nastavnim sadržajima koje preporučuju nastavnici/predmetni nastavnici
 • Interna komunikacija učenika na nivou škole, generacije ili razreda.