Često postavljana pitanja

Ako imate još pitanja o tome kako Eduis softversko rješenje za upravljanje školama funkcioniše, uvijek nam se možete obratiti.

Šta je Eduis?
Eduis je jedinstveno rješenje za upravljanje školama u cilju efikasnog upravljanja i razvoja savremenog obrazovanja. Prilagođen je za rad u različitim obrazovnim sistemima.
Kome je Eduis namijenjen?
Eduis je interaktivna platforma za sve korisnike, kao što su učenici, roditelji, nastavnici i uprava škole. Dizajniran je da poboljša način na koji se upravlja školom putem integrisane platforme koja povezuje sve segmente škole.
Koje su prednosti korištenja Eduis-a?
Efikasno upravljanje i razvoj obrazovnog procesa na svim nivoima. Analiza i sistematsko organizovanje svih ključnih informacija na jednom mjestu. Efikasno donošenje odluka i planiranje.
Zašto je Eduis jedan od najboljih softvera za upravljanje školama?
Eduis je All-in-One platforma koja zadovoljava sve školske potrebe kroz sljedeće funkcionalnosti: upis, upravljanje školom, administracija, ljudski resursi, portal za učenike i roditelje, raspored, evidencija prisustva, plaćanja, obavještenja, izvještaji, LMS (Sistem za upravljanje učenjem), potpuno integrisane Office 365 usluge i aplikacije...
Da li je Eduis cloud ili on-premise informacioni sistem?
Eduis je primarno implementiran kao SaaS (Softvare as a Service) cloud rješenje. Postoji mogućnost implementacije i u on-premise varijantama.
Šta je potrebno za implementaciju i korištenje Eduis-a?
Za implementaciju Eduis-a, neophodno je da škola sklopi ugovor sa proizvođačem rješenja ili nekim od partnera, tj. da obezbijedi neophodne licence. Za korištenje rješenja je neophodna stabilna internet konekcija i odgovarajući pristupni uređaj/uređaji. Podržani su različiti uređaji.
Kako se licencira Eduis?
Eduis se licencira po broju učenika u školi.
Šta je uključeno u Eduis licencu?
Eduis licenca obuhvata sve funkcionalnosti koje rješenje nudi.
Koliko vremena je potrebno za implementaciju Eduis rješenja i da li je moguće importovati podatke?
Za implementaciju Eduis rješenja neophodno je minimalno vrijeme neophodno samo za obuku krajnjih korisnika. Import podataka je omogućen.
Da li postoji mobilna aplikacija?
Postoji mobilna aplikacija za roditelje i učenike (Android i iOS platforme).
Kako da pristupim Eduis aplikaciji?
Pristup Eduis aplikaciji je omogućen putem bilo kojeg internet pretraživača koristeći link https://portal.eduisonline.com ili putem mobilne aplikacije. Za prijavu je neophodno unijeti korisničko ime i lozinku.
Kako da dobijem pristupne podatke?
Ako ste radnik u školi (nastavnik), pristupne podatke ćete dobiti od školskog IT administratora. Ako ste učenik ili roditelj, pristupne podatke potražite kod razrednog starješine.